Plan A Visit

Monday to Saturday 10:00am – 6:00pm. We are currently closed on Sundays. Bookings are not necessary.

The LAB Gallery
Foley Street, Dublin 1

+353 1 222 5455

Contact / Directions

Gaeilge365

Conas gur féidir linn labhairt na Gaeilge a spreagadh inár bpobail?

Ciorcal comhrá, ranganna Gaeilge agus aistriúcháin….cloiste agat cheana? Beagánín leadranach nach ea?

Cuireann Gaeilge365 ceist shimplí. Cad a tharlóidh dá mbeadh muid in ann cur chuige cruthaitheach i leith na Gaeilge a spreagadh in údaras aitúil?

Is tógra de chuid Comhairle Cathrach BhÁC é Gaeilge365 a spreagann cruthaitheacht le caighdéan úr ógra a bhaint amach i gcur chun cinn na Gaeilge. Ba mhaith linn a thaispéaint go gcruthaíonn píosa beag samhlaíocht go leor caint.

Tógra samplacha:

Binse Comhrá – brandáil ar bhinsí i spásanna poiblí le go gceanglaíonn said cainteoirí Ghaeilge agus le go spreagann siad comhráite Ghaeilge.
Gael-leabharlannaí – ceanglóidh muid leabharlannaithe le Gaeilge le cainteoirí Ghaeilge ina bpobal aitúil trí chlár a fhorbairt a chuireann úsáid na Gaeilge i gcroílár an phobal.

 

How can we bring the Irish language to life in our communities?

Ciorcal comhrá, classes and translations....Sounds familiar? Sounds a little boring?

Gaeilge365 asks a simple question. What would happen if we could unleash a wave of creativity into the way we think about the Irish language within local government services?

A project of Dublin City Council, Gaeilge365 is harnessing the power of creativity to set a new gold standard in Irish language promotion. We want to show how a little imagination can create a lot of caint!

Key projects:

Binse Comhrá - we will brand benches in public spaces so they connect Irish speakers and spark conversations as Gaeilge.
Gael-leabharlannaí - we will connect Irish speaking librarians with the Irish speaking community in their local area by rolling out a creative engagement which makes libraries a hub for Irish speaking communities.